06 juni 2019

Corona-maatregelen

Het coronavirus heeft nog steeds een grote impact op ons allen.

Ons kantoor blijft (telefonisch) beschikbaar voor cliënten, aarzel dus niet ons telefonisch te contacteren bij vragen.  

Uiteraard nemen we ook de nodige maatregelen om de verspreiding van het virus zoveel mogelijk af te remmen. Uw medewerking kan hierbij helpen.

Afspraken kunnen fysiek doorgaan op ons kantoor, maar de voorkeur wordt gegeven aan telefonische afspraken.

Ook het tekenen van de akten zal fysiek plaatsvinden op ons kantoor. Daarbij wordt gevraagd dat enkel mensen aanwezig zijn die noodzakelijk zijn.  

Indien u ziekteverschijnselen zou vertonen, zal de akte/afspraak toch uitgesteld worden. 

Wij vragen dat u op voorhand uw handen wast en ontsmet, een mondmasker draagt, en uw eigen balpen meebrengt. Gelieve ook de strikte afspraken inzake afstand te respecteren. Wanneer er bij de akte een ander notariskantoor betrokken is, zullen wij gebruik maken van ons videoconferentie-systeem of zal er gewerkt worden met een volmacht. Op die manier vermijden we om met veel mensen samen in één ruimte te zitten. Wij verzoeken u om, indien mogelijk, in de wagen te blijven tot het afgesproken uur. Fietsers of voetgangers laten we uiteraard niet in de koude of de regen staan. Indien u documenten aan ons wil overmaken voor een dossier, verzoeken wij u om dit te doen per mail. Neem gerust een foto met uw gsm van de documenten en zend ons deze per mail door. Of maak gebruik van onze brievenbus. Indien u graag onmiddellijk een kopie wenst, schrijft u dit gewoon op de omslag en wij zenden u per mail of per post een kopie terug.

Het spreekt voor zich dat u ons steeds kan contacteren indien u bijkomende vragen heeft.

We wensen jullie allen een goede gezondheid en hopen dat dit virus ons wereld snel zal verlaten.