Waar vind ik mijn notariële akten terug?

Bron Notaris.be

Wil je jouw notariële akte opvragen of ben je jouw notaris akte kwijt? Zoek niet langer in jouw papieren naar die koopakte, kredietakte, jouw huwelijkscontract, schenkingsakte, een volmachtakte of de oprichtingsakte van je onderneming. Je vindt deze nu gemakkelijk online terug in de Notariële Aktenbank.

De Notariële Aktenbank

Wil je een kopie van een notariële akte opvragen? Dan kan dat nu eenvoudig via de Notariële Aktenbank (NABAN). De akten die je bij de notaris tekent,  worden in deze uitermate beveiligde notariële databank bewaard. Personen die niet persoonlijk bij de akte betrokken zijn  (de zogenaamde “derden”), hebben geen toegang.

Beveiligde toegang

Inloggen op NABAN kan enkel met een elektronische identiteitskaart ofwel via de app ItsMe. Je vindt in één oogopslag alle documenten terug die je sinds 1 januari 2015 voor een notaris hebt ondertekend.

Deze dienst wordt gratis aangeboden waardoor je deze belangrijke documenten kosteloos kan consulteren en downloaden.

Voortaan vind je alle akten die je in de toekomst voor de notaris tekent, enkele dagen later terug in de Notariële Aktenbank.