Wat kan de notaris voor u doen?

De notaris zal u bijstaan bij alle belangrijke gebeurtenissen in uw leven.

Zowel bij een aankoop/verkoop, krediet, schenking, erfovereenkomst, testament, huwelijk, echtscheiding, overlijden of opstarten van een onderneming kan u op de professionele bijstand van de notaris rekenen.

Als onafhankelijk én onpartijdig raadsman, zal de notaris u raad geven bij het nemen van belangrijke beslissingen. Hij dient alle partijen te wijzen op tegenstrijdige en/of onevenwichtige bedingen. Hij zal er voor zorgen dat uw documenten wettelijk in orde zijn.

Aarzel dus niet om langs te gaan bij uw notaris.

Check zeker ook de brochure ‘wat kan de notaris voor je doen’ uitgegeven door de VlaNot (de Vlaamse Raad van het Notariaat van de Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat).

Onze visie

Wij streven naar een dienstverlening waarbij de cliënt centraal staat.

Één van de hoofdtaken van de notaris bestaat er in zekerheid te bieden, daarom wordt elk dossier wettelijk en correct onderbouwd. Het overlopen van de akte gebeurt in mensentaal zodanig de inhoud van de akte voor elke partij duidelijk is.

Het notariaat is in constante beweging en evolutie. Wij helpen graag mee het notariaat te moderniseren. Zo is het mogelijk om een afspraak te beleggen via videoconferentie. Het ondertekenen van de akte zelf gebeurt nog steeds persoonlijk.