Zorgvolmacht

Bron: Notaris.be

Mijn moeder heeft meer en meer last van geheugenverlies. Ik ben bang dat ze op termijn moeite zal hebben om haar rekeningen te beheren. Kan ik iets doen om haar vermogen toch wat te beschermen voor de toekomst?

Een zorgvolmacht biedt bescherming voor een persoon die geen verantwoorde beslissingen meer kan nemen over zijn vermogen. Dit omdat hij of zij geen besef heeft van de gevolgen van die beslissing.

Men verwijst naar deze persoon als zijnde een “wilsonbekwame” persoon. De lijn tussen een wilsbekwame en wilsonbekwame persoon is niet altijd eenvoudig te trekken. Soms kunnen mensen nog “heldere” momenten hebben.

Gelukkig zijn er een paar zaken die je preventief kan regelen wanneer je vreest dat de gezondheid van een familielid in de toekomst achteruit zal gaan.

In het kader van vermogensbeheer kan de “zorgvolmacht” soelaas bieden.

Wat is een zorgvolmacht?

Met een zorgvolmacht geeft het betrokken familielid de bevoegdheid aan één of meerdere personen om specifieke of algemene handelingen te stellen met betrekking tot zijn vermogen. Om een lastgevingovereenkomst te sluiten en een zorgvolmacht te geven moet hij wél nog wilsbekwaam zijn. Het is bijgevolg beter om dit niet te lang uit te stellen, indien zijn gezondheid sterk achteruit gaat.

Het nut van een zorgvolmacht

Het groot voordeel van de zorgvolmacht is dat het ook voor de toekomst uitwerking kan hebben. Het familielid kan perfect bepalen dat zijn lasthebber slechts bepaalde handelingen kan stellen vanaf dat hijzelf het niet meer kan.

In die zin kan een zorgvolmacht ook een rol spelen bij successieplanning. Een belangrijke voorwaarde hiervoor is dat de lastgeving geregistreerd wordt in het Centraal Register voor Lastgevingen. Zonder registratie zal de zorgvolmacht van rechtswege eindigen vanaf het moment dat de persoon wilsonbekwaam wordt.

Wat kan de notaris voor je doen?

Aarzel niet om ons hierover aan te spreken. Wij zullen jou op gepaste wijze adviseren over het nut van een zorgvolmacht.