Bron: Notaris.be

Hoe werkt Biddit?

Biddit is een online platform voor openbare verkoop van panden of gronden, via de Belgische notarissen. Met Biddit is het voor kopers mogelijk om vanuit de luie zetel te bieden op een huis die te koop staat. De verkoper en de kandidaat-kopers moeten zich niet meer naar een veilingzaal verplaatsen. Het volledige biedproces verloopt online en onder het toezicht van een notaris.

Ontdek de voordelen van Biddit via het filmpje hieronder en doorloop de antwoorden op veelgestelde vragen in dit artikel.

1. Hoe vind ik een huis die via Biddit te koop staat?

Wil je een huis kopen via Biddit? Dat kan eenvoudig door te surfen naar de website van Biddit. Het volstaat om een postcode in te geven om de immo op Biddit te vinden waarop je in een bepaalde (deel-) gemeente kan bieden.

2. Kan ik een woning bezoeken voor ik een bod uitbreng?

Het is aangewezen dat je de woning bezoekt zodat je er een goed beeld van krijgt. De woning wordt immers verkocht “in de staat waarin het zich op de dag van toewijzing bevindt”. Om de woning te bezoeken krijg je ruim de tijd. Soms zelfs vijf weken, hoewel die periode ook korter kan zijn. De precieze periode is afhankelijk van het notariskantoor dat de verkoop organiseert.

De precieze bezoekuren en bezoekdagen kan je terugvinden op Biddit.be. Voor meer praktische informatie over het bezoek, kan je terecht bij de notaris die de verkoop organiseert.

3. Wat moet ik doen als ik op een woning wil bieden via Biddit?

Als je de woning hebt bezocht en als je een bod wil uitbrengen, dan moet je je vooraf registreren met je elektronische identiteitskaart of met de app Itsme. Buitenlanders kunnen via een voorafgaande controle van hun paspoort door de verkopende notaris een login en wachtwoord krijgen.

Bieden kan eenvoudig door je op Biddit.be aan te melden en een wachtwoord in te geven. Zo kan de notaris de identiteit van de bieders controleren. Wie nog geen 18 is, krijgt geen toegang tot het platform.

4. Hoe verloopt het biedproces?

Op Biddit.be zie je wanneer (dag en uur) het bieden kan beginnen. Ook de instelprijs of de startprijs staat op de site vermeld. Bieden kan via de laptop, met behulp van je eID-kaart, of via je mobiel toestel, met de app Itsme. Het kan manueel, of automatisch tot een maximumbedrag dat je vooraf bepaald hebt en alleen jij kent.

De online openbare verkoop is bijzonder transparant: elk bod dat wordt uitgebracht is zichtbaar voor iedereen die Biddit.be bezoekt.

Je kan echter niet achterhalen wie de andere bieders zijn. Afspraken tussen de bieders onderling zijn uitgesloten. Breng je zelf een bod uit, dan is ook jouw anonimiteit tijdens het biedproces gewaarborgd. Je kan dus bieden op het pand van je buurman zonder dat hij het weet.

Op de site zie je ook de dag en het uur waarop de biedingen worden afgesloten. De biedtermijn duurt 8 kalenderdagen (inclusief weekends).

De biedtermijn kan worden verlengd als er tijdens de laatste vijf minuten voor het verstrijken van de oorspronkelijke biedtermijn nog een hoger bod wordt uitgebracht. In dat geval wordt de termijn met nog eens 5 minuten verlengd, tenzij er in die bijkomende vijf minuten weer een hoger bod wordt uitgebracht. Dan wordt de termijn opnieuw met 5 minuten verlengd, ….

5. Is mijn bod bindend?

Ja, en dat is een belangrijk aandachtspunt! Je moet er zeker van zijn dat je de geboden prijs kan betalen. Je doet er goed aan om vooraf aan te kloppen bij de banken om je te informeren over het bedrag dat je kan lenen. Niet alle woningen worden toegewezen onder de opschortende voorwaarde van het verkrijgen van een lening.

Ben je gehuwd onder het wettelijk stelsel of onder het stelsel van algehele gemeenschap dan moet je huwelijkspartner akkoord gaan met het bod dat je uitbrengt.

6. Wat gebeurt er als ik het hoogste bod heb uitgebracht?

Als je het hoogste bod hebt uitgebracht, zal de notaris het pand aan jou toewijzen en dien je op het notariskantoor een proces-verbaal van toewijzing te ondertekenen. Vanaf dat moment ben je de eigenaar van het pand. Ook de verkoper moet dat proces-verbaal ondertekenen. De ondertekening gebeurt onmiddellijk na de toewijzing. Pas dan wordt het voor de verkoper duidelijk wie de hoogste bieder is. Na de ondertekening van het proces-verbaal van toewijzing heb je zes weken de tijd om de prijs te betalen.

7. Is er een sanctie als ik het proces-verbaal van toewijzing weiger te tekenen?

Als je de hoogste bieder bent maar toch zou weigeren om het proces-verbaal van toewijzing te tekenen, dan ben je aan de verkoper een schadevergoeding verschuldigd. Die bedraagt minimum 2.500 euro maar de schadevergoeding kan oplopen tot het verschil tussen jouw bod en het bedrag dat werd geboden door de op één na hoogste bieder. Veronderstel dat je als hoogste bieder 125.000 euro hebt geboden, en het op één na hoogste bod is 122.000 euro, dan moet je een schadevergoeding betalen van 3.000 euro als je het proces-verbaal van toewijzing toch niet zou tekenen.

8. Moet ik naast de geboden prijs, ook kosten betalen?

Naast de prijs, gelden er bepaalde kosten voor de koper. Maar die zijn niet hoger dan bij een traditionele aankoop. Je kan op voorhand berekenen wat de kosten zijn via de rekenmodule op Biddit.be. De kosten zijn een bepaald degressief percentage en dus afhankelijk van de geboden prijs. Een groot deel van die kosten zijn de registratierechten en andere belastingen. Die zijn voor alle duidelijkheid niet bestemd voor de notaris maar voor de fiscus.

9. Wanneer moet ik de kosten en de prijs betalen als de woning aan mij is toegewezen?

Na de ondertekening van het proces-verbaal van toewijzing heb je zes weken de tijd om de prijs te betalen. Pas na de betaling van de prijs, word je de nieuwe eigenaar van het pand. Maar de kosten moet je eerder aan de notaris betalen, namelijk binnen de 5 dagen na de toewijzing. Het belangrijkste onderdeel van de notariskosten zijn belastingen en de notaris moet deze doorstorten aan de fiscale overheden.

10. Moet de verkoper kosten betalen en welke?

De kosten van Biddit voor de verkoper bestaan uit de kosten van de tekoopstelling die aan de notaris worden betaald. Die kosten variëren van dossier tot dossier en zijn afhankelijk van de vraag hoeveel publiciteit de verkoper wil voeren, hoeveel bezoekdagen hij wil organiseren,… Het is niet mogelijk om daar een vast bedrag op te kleven. De verkoper kan best contact opnemen met het notariskantoor om deze kosten op voorhand te bespreken. De notaris en zijn medewerkers zullen de verkoper een antwoord bieden op concrete vragen.

11. Wat zijn de voordelen van Biddit voor mij als koper?

Het grote voordeel van Biddit is dat de procedure snel wordt afgewikkeld. Er moet geen compromis worden getekend en je hoeft geen drie tot vier maanden te wachten vooraleer je de notariële koopakte kan tekenen en de aangekochte woning kan betrekken. Je kan het verkochte pand betrekken van zodra je de prijs hebt betaald, dus al binnen de 6 weken na de toewijzing.

De procedure kan sneller worden afgewikkeld omdat de notaris erop toekijkt dat alle noodzakelijke documenten voorhanden zijn voordat het bieden van start gaat. Hij gaat na of de vereiste attesten en vergunningen voorhanden zijn, of de woning niet in overstromingsgebied ligt, of er geen voorkooprecht is. Je mag erop vertrouwen dat alle wettelijk vereiste documenten aanwezig zijn en de notaris de nodige controles op voorhand heeft gedaan.

12. Welke voordelen biedt Biddit voor de verkoper?

De verkoper kan er vanop aan dat hij voor de woning een prijs krijgt die marktconform is. Hij krijgt de prijs die de markt bereid is te bieden. De verkoper is niet verplicht om de woning te verkopen als hij niet de gewenste prijs voor zijn pand krijgt. Hij kan vooraf met de notaris afspreken onder welke minimumprijs de notaris niet mag toewijzen. De verkoper bespreekt ook met de notaris bespreken wat de instelprijs of de startprijs zal zijn. Omdat de biedingen van de kandidaten bindend zijn, kan de verkoper erop vertrouwen dat de biedingen ernstig zijn. Als een kandidaat een bod heeft uitgebracht, kan hij zich niet terugtrekken. Ook de verkoper ziet zijn geld snel. De transactie kan zonder veel formaliteiten worden afgehandeld. De notaris begeleidt ook de verkoper van a tot z.

Wat kan de notaris voor jou doen?

Ook bij een online verkoop blijven het persoonlijk advies, het zorgen voor vertrouwen en het verlenen van zekerheid door de notaris in alle stadia belangrijk. Door het voorafgaand onderzoek betreffende het goed en de identiteitscontrole van elke bieder kunnen verkopers gerust zijn. Informeer je vooraf over Biddit bij de notaris als koper of verkoper om met kennis van zaken en in alle rust en met alle gemak te kunnen bieden en kopen.

Ontdek de immo te koop via Biddit van notariskantoor Van Oudenhove-Soutaer.