Bron: Notaris.be

Wat is een KBO nummer?

Een KBO nummer of ondernemingsnummer is een uniek identificatienummer dat aan iedere onderneming wordt toegekend, van zodra de inschrijving ervan wordt geregistreerd in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO).

Aan dit identificatienummer is basisinformatie verbonden in verband met iedere ingeschreven onderneming. De KBO beschikt dus over het nummer van alle ondernemingen en over de overeenkomstige basisgegevens zoals naam, adres, economische activiteiten, enzovoort.

Dit unieke nummer vereenvoudigt administratieve formaliteiten voor ondernemingen. In het verleden werd hen een verschillend nummer toegekend bij één of meerdere overheidsdiensten. Terwijl nu slechts 1 nummer nodig is voor identificatie.

Voor de ondernemingen betekent dit dat het handelsregisternummer verdwijnt en dat enkel het ondernemingsnummer vermeld moet worden op de documenten van de ondernemingen, eenmanszaken en de handelaars.

Voor de bestaande ondernemingen zal het BTW-nummer behouden worden en herbruikt worden als ondernemingsnummer. Aan de andere ondernemingen zal er een nieuw nummer toegekend worden.

Wat kan de notaris voor jou doen?

Ben je van plan om binnenkort een eigen zaak op te starten of stap je weldra over van een activiteit in bijberoep naar een volledig zelfstandige activiteit? Wij kunnen je als notaris helpen in de keuze van de geschikte omkadering.