Bron: Notaris.be

Bemiddeling betekenis

Bemiddeling is één van de vele methoden die wordt gebruikt om conflicten op te lossen.

De methode is uniek omdat ze de beslissing bij de partijen zelf laat. De oplossing van het geschil wordt dus niet van buitenaf opgelegd, maar wordt door de partijen zelf gezocht en gevonden tijdens de onderhandelingen.

De bemiddelaar is aanwezig als begeleider van deze onderhandelingen. Hij structureert en leidt het gesprek in goede banen. Dankzij de nodige vaardigheden wordt een constructieve communicatie tussen partijen tot stand te gebracht waardoor efficiënt en gelijkwaardig met elkaar wordt onderhandeld.

De gesprekken die gevoerd worden tijdens een bemiddeling zijn strikt vertrouwelijk. Indien bemiddeling niet tot een akkoord leidt, kan geen enkele verklaring of voorgelegd stuk later in de rechtbank gebruikt worden door de ‘tegenpartij’.

Een oplossing via bemiddeling

Het resultaat van een geslaagde bemiddeling is een schriftelijke overeenkomst waarin de tussen de partijen gemaakte afspraken worden vastgelegd.

Een oplossing zoeken via bemiddeling vraagt een inspanning van de partijen zelf. Het is soms een weg die enige tijd in beslag kan nemen. Het grote voordeel is dat er naar een oplossing wordt gezocht die voor alle partijen aanvaardbaar is, doordat ze door iedereen als billijk en rechtvaardig wordt beschouwd.

De kans dat een dergelijke overeenkomst wordt nageleefd, is dan ook veel groter dan dat een beslissing wordt nageleefd die van bovenaf wordt opgelegd.

Wat kan de notaris voor je doen?

Slagen beide partijen er niet in om een oplossing te bekomen, dan kunnen ze zich laten bijstaan door een notaris. De notaris-bemiddelaar helpt de partijen om gelijkwaardig met elkaar te onderhandelen met als bedoeling een oplossing te vinden die voor alle partijen aanvaardbaar is.

Neem gerust contact op met ons notariskantoor voor bijstand.