Bron: Notaris.be

Hoe een voorlopig bewindvoerder aanstellen?

Kan ik vooraf zelf bepalen wie mijn bewindvoerder wordt?

Wanneer je bijvoorbeeld niet wenst dat één van jouw kinderen wordt aangeduid als voorlopig bewindvoerder, of wanneer je geen kinderen of andere dichte familie hebt, is het aangewezen om zelf te kiezen wie je als voorlopig bewindvoerder wil voor het geval je zelf niet meer in staat bent je goederen te beheren.

De wet voorziet dat je een verklaring kan afleggen bij de vrederechter, of een akte kan laten opmaken bij de notaris waarin men die keuze te kennen geeft. De vrederechter kan alleen om zeer ernstige reden van die keuze afwijken.

Wat indien mijn bewindvoerder komt te overlijden of dementeert?

We raden aan om meerdere personen in een bepaalde volgorde aan te duiden als voorlopig bewindvoerder. Want indien de persoon die jij aanduidt als voorlopig bewindvoerder zelf komt te overlijden of onbekwaam wordt, moet er iemand zijn taak voor je kunnen overnemen. 

Kan je de voorlopig bewindvoerder vervangen?

Ja, dat kan. Indien de vrederechter na de jaarlijkse verslaggeving van de bewindvoerder oordeelt dat deze zijn taak niet naar behoren uitvoert, kan de rechter ervoor kiezen de bewindvoerder te vervangen. Ook jij, als beschermde persoon, kan een vervanging aanvragen.

Idealiter duid je per akte zowel een voorlopige bewindvoerder aan als een vertrouwenspersoon. Die vertrouwenspersoon kan aan de vrederechter een vervanging vragen indien hij merkt dat de bewindvoerder tekort schiet in zijn taak.

Wettelijk gezien kan je pas een vertrouwenspersoon aanduiden bij aanvang van het voorlopig bewind. Echter zal de vrederechter rekening houden met jou voorkeur, genoteerd in de akte waarin je de voorlopige bewindvoerder aanduidt. 

Aarzel niet om de formaliteiten van een voorlopige bewindvoering met een medewerker van ons notariskantoor te bespreken.