06 januari 2022

De wet Breyne

Wanneer je als privépersoon een nieuwbouwwoning of appartement koopt, val je onder de bescherming van de Wet Breyne en dit voor zover de verkoper betalingen opvraagt vooraleer het pand is afgewerkt.

De notaris is verplicht om na te kijken of deze wet volledig werd nageleefd.

Hoe gaat dit precies in zijn werk?

Kort samengevat moet je als koper:

– weten wie de verkoper is;

– een kopie van de bouwvergunning, plannen en bestekken gekregen hebben;

– de totale prijs kennen van de op te richten woning/appartement of van de verbouwing, en de overeenkomst moet vermelden of deze prijs vast is of voor herziening vatbaar

– gewezen zijn op het bestaan van de gewestelijke overheidstegemoetkomingen inzake huisvesting

– de startdatum van de werken kennen, de uitvoerings- of leveringstermijn en de schadevergoedingen wegens vertraging in de uitvoering of levering;

– weten hoe de oplevering geschiedt;

– een voltooiingswaarborg ontvangen.

Deze gegevens zullen vermeld worden in de notariële akte. Wanneer deze akte getekend wordt, betaal je enkel hetgeen je werkelijk krijgt. Dit is dus de waarde van de grond én de reeds opgerichte constructies. De nog verder op te richten/af te werken constructies betaal je na de akte, als deze zijn uitgevoerd.

Eens de bouwheer klaar is, zal de voorlopige oplevering plaatsvinden. Hier vind je een handige infofiche terug ivm deze oplevering (bron: notaris.be)

Eens het gebouw klaar is dien je nog enkele belangrijke zaken te ontvangen van de bouwheer (meestal ontvang je dit 6 maanden na de voorlopige oplevering):

De notaris komt niet meer tussen na het ondertekenen van de akte, dus je moet er als koper zelf op toezien dat u deze documenten ontvangt. U zal deze documenten namelijk moeten overhandigen aan de volgende eigenaar, als u het pand ooit zou verkopen.

U kan deze documenten best bewaren in jouw IZIMI kluis.

Ben je van plan een nieuwbouwwoning of appartement te kopen, neem dan zeker contact op met jouw notaris!