Bron: Notaris.be

Wat kost een bemiddelaar?

Bemiddeling is niet gratis. Een professioneel bemiddelaar zal een vergoeding vragen voor de geleverde bemiddelingsdiensten en bijkomende kosten.

Wie betaalt de bemiddelingskosten?

De wet bepaalt dat de bemiddelingskosten en de honoraria van de bemiddelaar in gelijke delen ten laste zijn van alle partijen, maar de partijen kunnen ook een andere verdeling afspreken.

De wet bepaalt ook dat de partijen en de bemiddelaar op voorhand de berekeningswijze en het tarief van de bemiddelaar moeten bepalen, alsook de betalingsmodaliteiten.

Wat kan de notaris voor je doen?

Jouw notaris kan optreden als notaris-bemiddelaar. Voor een bemiddeling geldt een uurtarief van ca. 100 EUR per uur. Hier bovenop kunnen er kosten in rekening worden gebracht voor het opmaken van daaropvolgende akkoorden of akten. Je bevraagt je best bij de betrokken notaris-bemiddelaar voor een nauwkeurige kostenraming.

Contacteer ons notariskantoor voor bijkomende info.