Bron: Notaris.be

Wat is een dading?

De dadingsovereenkomst of dading

Een dadingsovereenkomst is een schriftelijke overeenkomst tussen twee partijen. Het doel is een geschil te beëindigen of een toekomstig geschil te voorkomen. Beide partijen zijn bereid wederzijdse toegevingen te doen om zo tijdrovende en kostelijke discussies voor de rechtbank te vermijden. Een dading hoeft niet noodzakelijk een juridisch geschil te zijn, een meningsverschil over feitelijkheden volstaat. 

Bij een dading onderhandelen de partijen tot ze een wilsovereenstemming hebben bereikt over de aangekaarte punten. De partijen hebben de touwtjes in handen. De beslissingen worden niet opgelegd aan de partijen door een derde in tegenstelling tot arbitrage of een bindende beslissing door derden. Partijen kunnen zich wel laten bijstaan door een derde bij de onderhandelingen of bij het opstellen van de overeenkomst.

Is een dading bindend?

Eenmaal een dadingsovereenkomst is opgesteld, kunnen de partijen niet op hun gemaakte afspraken terugkomen, behoudens wederzijds akkoord. Een dading bindt de partijen op definitieve wijze.

Indien één van de partijen zich niet houdt aan de gemaakte afspraken, kan de andere partij zich verweren door te wijzen op het bestaan van de dading (exceptie van dading).

Aangezien een dadingsovereenkomst als doel heeft een geschil definitief te beëindigen, is het uitgesloten dat partijen de afspraken nog voor de rechtbank brengen.