Bron: Notaris.be

Wat is een schenking?

Volgens ons burgerlijk wetboek is een schenking een akte waarbij een schenker zich dadelijk en onherroepelijk van de geschonken zaak ontdoet, ten voordele van de begiftigde, die ze aanneemt.

De voordelen van een schenking

Goederen schenken heeft verschillende voordelen. Door bij leven kapitaal, aandelen, een onroerend goed, een familiale onderneming te schenken, verkleint het vermogen van de schenker. Is de begiftigde ook een erfgenaam, dan betekent dit dat hij of zij finaal minder erfbelasting zal moeten betalen. Bovendien kan de begiftigde al vroeger van het goed of het kapitaal genieten. Wil de schenker toch niet volledig de controle verliezen over het goed? Dan kan hij bepaalde voorwaarden en modaliteiten koppelen aan een schenking.

De fiscale voordelen van een schenking mogen niet onderschat worden: de schenkbelasting is beduidend lager dan de erfbelasting. Voor de schenking van roerende goederen (geld, rekeningen, juwelen, aandelen,…) geldt zelfs een vlak tarief van 3% of 7%.  

Wat kan de notaris voor je doen?

Schenken is een zwaarwichtige beslissing die doordacht genomen moet worden.  Het fiscaal aspect is niet het enige wat onder de loep moet worden genomen. Denk je aan schenken? Vraag dan advies aan je notaris.

Ons notariskantoor in De Tijd: Hoe schenk ik best?