Bron: Notaris.be

Vergoeding voorlopig bewindvoerder

Jouw demente tante heeft geen kinderen en verblijft in een rusthuis. Vorig jaar stelde de vrederechter jou aan als bewindvoerder. Ondertussen heb jij haar huis verkocht.

Kan je een vergoeding als voorlopig bewindvoerder krijgen? 

De wet op het voorlopig bewind voorziet inderdaad de mogelijkheid dat de vrederechter jou een vergoeding toekent:

  • een bezoldiging begrensd tot max. 3% van het inkomen
  • een terugbetaling van de door jou gemaakte kosten
  • een bijzondere bezoldiging voor uitzonderlijke, buitengewone prestaties

De vrederechter kent echter niet zomaar een vergoeding toe.

Jaarlijks verslag voorlopig bewindvoerder

Het is de taak van de voorlopig bewindvoerder om jaarlijks een verslag op te maken voor de vrederechter.

Inhoud van dit jaarlijks verslag, onder andere:

  • de stand van het vermogen bij aanvang t.o.v. het einde van die jaarlijkse periode
  • een overzicht van de inkomsten en uitgaven 
  • de data waarop de bewindvoerder contact had met de beschermde persoon of met de vertrouwenspersoon dient te worden genoteerd. 

Aan de hand van bovenstaand rapport, beslist de vrederechter of er al dan niet een vergoeding wordt toegekend voor de voorlopig bewindvoerder.

Voor bijkomende vragen over een voorlopig bewind, kan je contact opnemen met ons notariskantoor. Of lees eerst meer over hoe je een voorlopig bewindvoerder aanstelt.